Projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym skierowany do Komisji Infrastruktury – aktualizacja

Szanowni Państwo,

4 października 2022 roku, odbyło się posiedzenie podkomisji. Na spotkaniu przedstawiono ogólne uwagi środowiska społecznego do projektu. Na kolejnym posiedzeniu będą omawiane szczegółowe zapisy projektu.

Przebieg Komisji Infrastruktury można obejrzeć tutaj

———————————

Szanowni Państwo,

29 września 2022 roku, po posiedzeniu komisji projekt został skierowany do podkomisji sejmowej.

Przebieg Komisji Infrastruktury można obejrzeć tutaj

‐‐——————————-

Szanowni Państwo,
15 września 2022 roku, podczas pierwszego czytania, Sejm skierował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nr druku 2540 do prac w Komisji Infrastruktury. Sprawozdanie komisji ma być przedstawione do dnia 4 października 2022 roku.
Projekt ten w założeniu implementuje Dyrektywę 2014/45/UE oraz wprowadza zmiany w systemie badań technicznych pojazdów. Zgodnie z projektem nadzór nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych ma przejąć Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Starostowie mają kontrolować przedsiębiorców, a Dyrektor ITS egzaminować kandydatów na diagnostów. Obecność pojazdów na badaniu ma podlegać dokumentacji fotograficznej. Kierowcy zyskają większą elastyczność jeśli chodzi o przyjazd na badanie (do 30 dni przed terminem wyznaczonym i nie więcej niż 30 dni po tym terminie). Pojawi się opłata karna za badanie wykonane więcej niż 30 dni po upływie terminu wyznaczonego. Wprowadza się także nowe katalogi kar dla przedsiębiorców i diagnostów. To tylko niektóre zmiany.
O dalszych pracach nad projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

Pierwsze czytanie ustawy – video