Szkolenia Regionalne PISKP 2020

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia regionalne, które jak co roku organizujemy na przełomie września i października.

Ministerstwo Infrastruktury wznawia prace nad zmianami w systemie badań technicznych pod kątem wdrożenia Dyrektywy 2014/45/UE.

Oprócz tego będziemy chcieli omówić na szkoleniach szereg bieżących tematów technicznych i prawnych związanych z prowadzeniem SKP
i wykonywaniem badań technicznych.

Szkolenia będą się odbywać z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

2020 – wrzesień-październik