Żegnamy dr. inż. Leszka Turka wieloletniego Prezesa PISKP

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że 1 listopada 2020 roku, nagle i niespodziewanie zmarł Pan dr inż. Leszek Turek, wieloletni Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Był także  członkiem założycielem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

W roku 1975 rozpoczął studia w Politechnice Warszawskiej  na Wydziale Elektroniki specjalizacja automatyka przemysłowa. Po zakończeniu studiów od 1980 roku pracował w laboratorium badawczym Instytutu Transportu Samochodowego. Wiele lat był wykładowcą na kursach dla kandydatów dla diagnostów jak również pracował w charakterze wykładowcy w technikum elektronicznym. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Był autorem i współautorem wielu patentów. Od 1991 do 2004 roku pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych Instytutu Transportu Samochodowego. W międzyczasie skończył studia menadżerskie przy Francuskim Instytucie Zarządzania. Pracował również społecznie w Zarządzie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego sekcji samochodowej. Dr inż. Leszek Turek był twórcą całego systemu zjednoczenia się przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z badaniami technicznymi pojazdów w Polsce, początkowo w formie Patronatu ITS, następnie w formie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Przez kilka lat pełnił funkcję adiunkta w ITS. Był także Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej jednej ze spółek giełdowych.

Od 2005 roku, czyli od momentu rozstania się z ITS, poświęcił się własnej działalności gospodarczej, w tym także działalności związanej z prowadzeniem  stacji kontroli pojazdów. W latach 2004 – 2012 Członek Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Od kwietnia do grudnia 2012 Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. W grudniu 2012 roku został  powołany na funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, którą sprawował do czerwca 2020 roku, kiedy to ponownie został Członkiem Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Dr. inż. Leszek Turek większość swojego życia zawodowego poświęcił diagnostyce pojazdów i systemowi badań technicznych pojazdów w Polsce. Do ostatnich chwil aktywnie działał na rzecz całego środowiska stacji kontroli pojazdów.

W imieniu Rady, Zarządu, Członków oraz pracowników Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów składamy wyrazy współczucia pogrążonej w żalu Rodzinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 listopada 2020 roku o godz. 11.00 w kościele Św. Józefa Robotnika w Wołominie.