Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo. Sprawdź ustawienie świateł.

Szanowni Państwo,

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji kolejny raz wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach.

Akcja odbywa się pod hasłem „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Każdy kierowca w trzy  soboty, tj. 26 października, 16 i 23 listopada, będzie mógł bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach, w tych stacjach kontroli pojazdów, które zgłosiły chęć udziału w akcji (lista poniżej). 

Stan oświetlenia w pojazdach ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  W szczególności teraz, mając na uwadze warunki drogowe, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Poza Komendą Główną Policji i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów w akcji biorą udział także: Instytut Transportu Samochodowego, Firma Neptis S.A. – operator aplikacji Yanosik, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Przemysłowych Instytut Motoryzacji oraz Screen Network.

Wykaz stacji biorących udział w akcji dostępny jest tutaj.

Logo akcji dostępne jest tutaj

Formularz zgłoszenia udziału w akcji dla SKP dostępny jest tutaj:

pdf     docx