Statut i Regulaminy

Statut Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
Wersja z poprawkami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby z kwietnia 2013 r. pdf
Regulaminy
Regulamin Walnego Zgromadzenia pdf
Regulamin Rady PISKP pdf
Regulamin Zarządu PISKP pdf
Regulamin Komisji Rewizyjnej pdf
Kodeks
Kodeks Etyki PISKP pdf