Jak zostać Członkiem?

Członkiem Izby może być każdy polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Przyjęcie w poczet Członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz wymaganych dokumentów. Członkostwo w Izbie powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Izby uchwały o przyjęciu kandydata w poczet Członków Izby i wpłaceniu przez niego wpisowego. Zarząd Izby podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet Członków Izby najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

1 Deklaracja Członkowska
2 Prawa i obowiązki, składki