Formularze

Aktualizacja danych członka PISKP pdf doc
Karta okresowej kontroli eksploatacyjnej pdf doc
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów pdf doc
Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów pdf doc
Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów – sposób wypełniania pdf  
Kwestionariusz Starostwa Powiatowego pdf doc
Kwestionariusz członka Izby pdf doc
Oświadczenie o przebudowie – zmiana rodzaju pojazdu pdf doc
Oświadczenie o przebudowie – z ruchu lewostronnego pdf doc
Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów TDT pdf  
Wzór wniosku o wydanie poświadczenia TDT pdf  

Kwestionariusz do wniosku o objęcie patronatem honorowym / medialnym Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

pdf doc
Oświadczenie o wzmocnieniu kanału pdf doc
Wzór umowy o wykonywanie badań technicznych na stacji kontroli pojazdów   doc
Oświadczenie właściciela/posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza pdf doc