Zarząd Izby

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Polskiej Izby Stacji kontroli Pojazdów

Aktualny skład Zarządu Izby:

 

 

L.p. Imię Nazwisko Funkcja
1. Jolanta Źródłowska  Prezes Zarządu

 

Więcej w zakładce Kontakt/Zarząd i Biuro