Ciekawe linki

  • Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury

http://mi.gov.pl/

  • Strona internetowa Transportowego Dozoru Technicznego

http://www.tdt.pl/

  • Strona internetowa Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

http://www.cepik.gov.pl/

  • Na tej stronie zaprezentowane zostały wzory dowodów rejestracyjnych pojazdów.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-dowodow-rejestracyjnych

  • Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

  • Regulaminy EKG ONZ

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

  • Na tej stronie zaprezentowane zostały informacje o samochodowych tablicach rejestracyjnych z całego świata.

http://www.tablicerejestracyjne.pl

  • Przelicznik jednostek miar: długości, powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, siły, ciśnienia, energii, mocy, temperatury – Kalkulator On-line

http://www.liczby.pl

  • Zasady obliczania liczby kontrolnej numeru VIN

https://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number#Obliczenie_liczby_kontrolnej

  • Zagraniczne bazy danych

Szwecja

https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/

Dania

https://findsynsrapport.fstyr.dk/sider/soegning.aspx

Holandia 1

https://ovi.rdw.nl/

Holandia 2

https://publiek.vwe.nl//

Wielka Brytania

https://vehicleenquiry.service.gov.uk/