Ciekawe linki

  • Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

http://mib.gov.pl/

  • Strona internetowa Transportowego Dozoru Technicznego

http://www.tdt.pl/

  • Strona internetowa Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

http://www.cepik.gov.pl/

  • Na tej stronie zaprezentowane zostały wzory dowodów rejestracyjnych pojazdów.

http://mib.gov.pl/2-Wzorydowodowrejestracyjnych.htm

  • Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

  • Regulaminy EKG ONZ

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

  • Na tej stronie zaprezentowane zostały informacje o samochodowych tablicach rejestracyjnych z całego świata.

http://www.tablicerejestracyjne.pl/tablice-rejestracyjne

  • Przelicznik jednostek miar: długości, powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, siły, ciśnienia, energii, mocy, temperatury – Kalkulator On-line

http://www.liczby.pl

  • Zasady obliczania liczby kontrolnej numeru VIN

https://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number#Obliczenie_liczby_kontrolnej