Polska Izba

Stacji Kontroli

Pojazdów
XVIII KONFERENCJA SZKOLENIOWA
Stacje Kontroli Pojazdów – 2024
„20 LAT DLA SKP”
22-24 maja 2024 roku
Bachleda Hotel Kasprowy w Zakopanem
Aktualności
Aktualności
Procedura badania – tekst jednolity
2024-02-06

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 5 lutego 2024 roku pod pozycją 141 ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dyżur radcy prawnego – 1 marca 2024 r.
2024-02-19

Szanowni Państwo, informujemy, że najbliższy dyżur radcy prawnego mecenasa Rafała Szczerbickiego dla członków PISKP został przeniesiony z 27 lutego (wtorek) na 1 marca (piątek). Zapraszamy do kontaktu podczas dyżuru.

Zmiany w strukturach PISKP
2024-01-30

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 roku podjęła decyzję o powołaniu Pani Jolanty Źródłowskiej na Członka Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Z chwilą powołania do Zarządu PISKP wygasł jej mandat Członka Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Na nowego Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów został […]

Apel branży w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów
2024-01-29

Organizacje z branży motoryzacyjnej wystosowały apel do Pana Pawła Gancarza – Wiceministra Infrastruktury z prośbą o podjęcie działań w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów, których wysokość nie zmieniła się od prawie 20 lat.  Sygnatariusze apelu liczą na konstruktywny dialog z resortem infrastruktury w tej sprawie.  Pod apelem podpisali się przedstawiciele: Polskiej Izby Stacji […]

Rozmowa w Ministerstwie Infrastruktury w sprawach SKP
2024-01-10

Przewodnicząca Rady Izby – Jolanta Źródłowska, Wiceprzewodniczący Rady Izby – Paweł Chmura oraz Prezes Zarządu PISKP – Marcin Barankiewicz spotkali się dziś z Wiceministrem Infrastruktury – Panem Pawłem Gancarzem. Tematem rozmów była sytuacja branży SKP, planowane zmiany w przepisach, a także pilna potrzeba waloryzacji opłat za badania. Mamy nadzieję na pozytywne rozwiązania dla naszego środowiska. […]

Wiosenne szkolenia on-line dla członków PISKP
2024-01-12

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na nasze wiosenne szkolenia on-line skierowane do przedsiębiorców i diagnostów zrzeszonych w PISKP.
Szkolenia przeprowadzimy w dniach 26, 28 lutego oraz 1 marca.

Sprawdź numer VINNewsletter
Logowanie
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa, tel. (22) 811 26 06, fax (22) 811 28 78