Polska Izba

Stacji Kontroli

Pojazdów

Aktualności
Aktualności
Zmiana ustawy PORD – zwrot zatrzymanego DR przez SKP
2020-09-07

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1517 opublikowano ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza szereg ułatwień dla kierowców, m.in. brak obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy, możliwość zachowania tablic rejestracyjnych przy zakupie pojazdu używanego, czy też zniesienie nalepki na szybę i likwidację karty pojazdu.

Wnioski o certyfikaty SSL i VPN – NOWY ADRES!!!
2020-08-13

Zmiana danych adresowych i kontaktowych w zakresie certyfikatów Od dnia 3 sierpnia 2020 r. wszelkie sprawy związane z wydawaniem certyfikatów należy wysyłać na poniższy adres: Centralny Ośrodek Informatyki ul. Gdańska 47/49 90-729 Łódź Zmieniły się również dane kontaktowe w sprawach dotyczących certyfikatów. Aktualnie należy się kontaktować w następujący sposób: e-mail: cc.coi@coi.gov.pl , tel. (42) 253 54 72 W […]

Szkolenia Regionalne PISKP 2020
2020-08-12

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia regionalne, które jak co roku organizujemy na przełomie września i października. Ministerstwo Infrastruktury wznawia prace nad zmianami w systemie badań technicznych pod kątem wdrożenia Dyrektywy 2014/45/UE. Oprócz tego będziemy chcieli omówić na szkoleniach szereg bieżących tematów technicznych i prawnych związanych z prowadzeniem SKP i wykonywaniem badań technicznych. Szkolenia będą się […]

Szkolenie diagnostów 16 listopada – 2 grudnia 2020 r.
2020-07-29

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu dla kandydatów na diagnostów i diagnostów podnoszących swoje kwalifikacje. Kurs rozpocznie się 16 listopada 2020 r. Kursy rozpoczynają się o godzinie 8:00 w siedzibie okręgowej stacji kontroli pojazdów AUTOCOM Sp. Cywilna. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie internetowej […]

Walne Zgromadzenie PISKP 2020 – Nowa Rada i Zarząd
2020-06-29

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 26 czerwca 2020 roku w Morach k. Warszawy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Podczas  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2019 rok, a także udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Izby z wykonania obowiązków w roku […]

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji – sprawozdania z opłat ewidencyjnych (tylko elektronicznie)
2020-05-29

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw prośbie Ministerstwa Cyfryzacji, umieszczamy poniżej komunikat w sprawie sprawozdań z opłat ewidencyjnych przesyłanych drogą elektroniczną. Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej. Jest to WYŁĄCZNA forma przesyłania sprawozdań. Wersje papierowe nie będą przyjmowane. Na mocy art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych […]

Sprawdź numer VINNewsletter
Logowanie
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa, tel. (22) 811 26 06, fax (22) 811 28 78