Aktualności
Od 1 czerwca 2024 r. SKP nie zatrzymują fizycznie dowodu rejestracyjnego
2024-05-17

Szanowni Państwo, w Monitorze Polski z 15 maja 2024 roku pod pozycją 369 ukazał się Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

Plany i cele nowej prezes PISKP – wywiad z Jolantą Źródłowską
2024-04-30

Szanowni Państwo,  Mija pierwszy miesiąc urzędowania nowej Pani Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Wielu z Państwa ciekawi kierunek rozwoju PISKP pod nowym przywództwem.

Jednogłośne przyjęcie stanowiska Komisji Infrastruktury Senatu RP w sprawie SKP
2024-04-18

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury w sprawie informacji na temat funkcjonowania ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie przewozu osób taksówkami. Porządek obrad został rozszerzony o drugi punkt dotyczący przegłosowania stanowiska komisji w sprawie sytuacji stacji kontroli pojazdów.

Targi Techniki Motoryzacyjnej – podsumowanie
2024-04-08

Szanowni Państwo, w dniach 4 – 7 kwietnia 2024 r. w Poznaniu odbyły się Targi Techniki Motoryzacyjnej. Podczas tych dni można było zapoznać się z najnowszymi urządzeniami i rozwiązaniami technologicznymi przeznaczonymi dla warsztatów samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów. Bardzo dziękujemy za liczne odwiedziny naszego stoiska, merytoryczne rozmowy oraz wsparcie dla działań Izby, które deklarowaliście Państwo […]

Warunki techniczne – tekst jednolity
2024-04-05

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 4 kwietnia 2024 roku pod pozycją 502 ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Senat – posiedzenie komisji infrastruktury
2024-04-03

Szanowni Państwo, między innymi na wniosek Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w dniu 3 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury.  Ze strony PISKP w komisji udział wzięła Prezes Zarządu PISKP – Jolanta Źródłowska, Przewodniczący Rady PISKP Paweł Chmura oraz Dyrektor ds. technicznych PISKP – Karol Rytel. Z przebiegiem spotkania mogą się Państwo […]

Nowy Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
2024-04-01

Szanowni Państwo, Zgodnie z uchwałą Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów nr 13/V/2024 z dn. 22 marca 2024 roku, stanowisko Prezesa Zarządu PISKP z dn. 1 kwietnia 2024 roku, objęła Pani Jolanta Źródłowska. Jako przedsiębiorca z 32 letnim doświadczeniem, prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. W 2004 roku była jednym z członków założycieli Polskiej Izby Stacji […]

Forum Motoryzacyjne 5 kwietnia 2024 r. – Zaproszenie
2024-03-26

Szanowni Państwo, W dniu 5 kwietnia 2024 r. w trakcie TTM odbędzie się Forum Motoryzacyjne. W celu otrzymania bezpłatnego zaproszenia na to wydarzenie, Członkowie Izby mogą zgłosić zapotrzebowanie na adres e-mailowy biuro@piskp.pl w celu wysłania im zaproszenia. Jednocześnie informujemy o możliwości odbioru zaproszeń także na stoisku wystawowym PISKP na targach TTM. Znajdą nas Państwo na […]

Badania techniczne ciągników rolniczych poza SKP – projekt procedury badania
2024-03-25

Szanowni Państwo, w ramach konsultacji publicznych Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów przygotowała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.