Aktualności
Walne Zgromadzenie PISKP 2020 – Nowa Rada i Zarząd
2020-06-29

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 26 czerwca 2020 roku w Morach k. Warszawy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Podczas  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2019 rok, a także udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Izby z wykonania obowiązków w roku […]

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji – sprawozdania z opłat ewidencyjnych (tylko elektronicznie)
2020-05-29

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw prośbie Ministerstwa Cyfryzacji, umieszczamy poniżej komunikat w sprawie sprawozdań z opłat ewidencyjnych przesyłanych drogą elektroniczną. Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej. Jest to WYŁĄCZNA forma przesyłania sprawozdań. Wersje papierowe nie będą przyjmowane. Na mocy art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych […]

Problemy z VPN na SKP
2020-06-01

Szanowni Państwo, w przypadku wystąpineia awarii połaczenia VPN na stacji kontroli pojazdów, przedstawiamy poniżej propozycję rozwiązania problemu: Instrukcja konfiguracji połączenia VPN W przypadku pojawiającego się błędnego komunikatu przy próbie nawiązania połączenia VPN i niemożności połączenia VPN: „anyconnect was not able to establish a connection to the specific Gateway” – komunikat w aplikacji Cisco AnyConnect należy […]

Szkolenie diagnostów 13-29 lipca 2020 r.
2020-06-01

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu dla kandydatów na diagnostów i diagnostów podnoszących swoje kwalifikacje. Kurs rozpocznie się 13 lipca 2020 r. Kursy rozpoczynają się o godzinie 8:00 w siedzibie okręgowej stacji kontroli pojazdów AUTOCOM Sp. Cywilna. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie internetowej […]

Egzaminowanie diagnostów – zmiana rozporządzenia
2020-05-21

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pod pozycją 899 zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz dokumentów z tym związanych.

Nowy wzór pokwitowania zatrzymania dokumentu
2020-05-19

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 2019 roku, pod pozycją 2141 zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Zmiany w w badaniach technicznych wynikające z tzw. „tarcz antykryzysowych”
2020-04-23

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pod pozycją 568 oraz 695 zostały opublikowane zmiany m. in. dot. zmian w ustawie prawo o ruchu drogowym, które mają wpływ na badania techniczne.

Projekt zmiany rozporządzenia dot. egzaminowania diagnostów
2020-04-21

Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów.

KONFERENCJA “STACJE KONTROLI POJAZDÓW – 2021” – NOWY TERMIN
2020-04-16

W związku z epidemią koronawirusa, musieliśmy przełożyć organizowaną przez nas konferencję. Nowy termin to 26 – 28 maja 2021 roku. XVI Konferencja “Stacje Kontroli Pojazdów – 2021” pod hasłem “Nowa dekada – nierozwiązane problemy”, odbędzie się w hotelu “Mercure Kasprowy” w Zakopanem.