Aktualności
Waloryzacja opłat za badania – spotkania w terenie
2023-01-20

Jak już Państwa informowaliśmy, zarówno do Izby, jak i do członków Rady docierają sygnały z zapytaniami o dalsze działania w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, zdecydowaliśmy się zorganizować na początek 9 spotkań, aby przekazać co już do tej pory zostało zrobione oraz zastanowić się wspólnie, co jeszcze można zrobić. Zapraszamy […]

Wiosenne szkolenia on-line dla członków PISKP
2023-01-20

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na nasze wiosenne szkolenia on-line skierowane do przedsiębiorców i diagnostów zrzeszonych w PISKP.

Szkolenie przed egzaminem kwalifikacyjnym TDT 13.02.2023 r.
2023-01-17

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zaprasza na dodatkowe szkolenie przygotowujące do egzaminu praktycznego w TDT. Zajęcia odbywają się w trybie on-line za pomocą programu Microsoft-Teams. 

Spotkanie Prezydium Rady PISKP – waloryzacja opłat za badania
2023-01-16

Szanowni Państwo, 11 stycznia w siedzibie Izby odbyło się spotkanie Prezydium Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Zarówno do Izby, jak i do członków Rady docierają sygnały z zapytaniami o dalsze działania w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne. Właśnie tej tematyce było poświęcone środowe spotkanie. Dyskutowano jakie dalsze kroki możemy jeszcze podjąć. Jedno jest […]

Szkolenie diagnostów – najbliższy termin to 13.03.2023 r.
2023-01-10

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu dla kandydatów na diagnostów i diagnostów podnoszących swoje kwalifikacje. Kurs rozpocznie się 13 marca 2023 r. Kursy rozpoczynają się o godzinie 8:00 w siedzibie okręgowej stacji kontroli pojazdów AUTOCOM Sp. Cywilna. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie internetowej […]

Zmiana warunków technicznych – tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2023 r.
2023-01-05

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, pod pozycją 2803 zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Komunikat TDT w sprawie systemu eCall – aktualizacja 19.01.2023 r.
2022-12-13

Szanowni Państwo, na stronie Transportowego Dozoru Technicznego ukazał się komunikat wraz z wykazem numerów świadectw homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów kategorii M1 i N1 wydanych od 31 marca 2018 r. na podstawie dyrektywy 2007/46.

Projekt rozporządzenia dot. zmian procedury badania technicznego
2022-12-05

Szanowni Państwo, w wykazie prac na stronie RCL pod nr 263, opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Waloryzacja opłat za badania – prowadzimy dalsze działania
2022-11-29

Szanowni Państwo, waloryzacja opłat za badania techniczne pojazdów jest kluczowa dla naszego środowiska. Mamy tego pełną świadomość. Prowadzimy dalsze działania w tym kierunku. Rozmawiamy z politykami, z mediami, z innymi organizacjami, które nas wspierają. Szukamy nowych możliwości, pomysłów, rozwiązań, które doprowadzą nas do tego, żeby wreszcie po 18 latach opłaty za badania techniczne zostały zwaloryzowane. […]