ADR 2019 – 2021

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw z 26 kwietnia 2019 roku pod pozycją 769 ukazało się oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 rOświadczenie rządowe wraz z załącznikami umowy ADR 2019 – 2021 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie przepisów przejściowych materiały i przedmioty ADR mogą być przewożone do 30 czerwca 2019 r. zgodnie z przepisami ADR obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. (ADR 2017 – 2019).

Z aktem prawnym można zapoznać się tutaj:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769/1

ADR podzielony na części dostępny jest w zakładce: Akty prawne w SKP