Akcja Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo. Podziękowanie POLICJI

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy podziękowanie z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za przyjęcie roli partnera i wsparcie akcji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” przeprowadzonej w dniach 28.11 – 17.12.2017 roku.

 

Podziękowania przekazujemy także na Państwa ręce, za włączenie się we wspólne działania, których celem była poprawa naszego wspólnego bezpieczeństwa na  drogach.

Stan oświetlenia pojazdów bez wątpienia ma wpływ na bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że wezmą Państwo aktywny udział także w następnych edycjach tej ważej i potrzebnej akcji.

 

Z treścią pisma z Biura Ruchu Drogowego KGP mogą się Państwo zapoznać tutaj.