Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.

Załączniki nr 3 – 5 powyższego obwieszczenia określają ogólne wymagania techniczne dla pojazdów o rodzaju samochód specjalny, przeznaczeniu bankowóz. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 06.06.2016 rok.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj