Badania techniczne ciągników rolniczych poza SKP – projekt procedury badania

Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji publicznych Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów przygotowała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Z treścią projektu można się zapoznać TUTAJ
Z treścią przygotowanego przez nas stanowiska można zapoznać się TUTAJ