Aktualności
Zmiany w w badaniach technicznych wynikające z tzw. „tarcz antykryzysowych”
2020-04-23

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pod pozycją 568 oraz 695 zostały opublikowane zmiany m. in. dot. zmian w ustawie prawo o ruchu drogowym, które mają wpływ na badania techniczne.

Projekt zmiany rozporządzenia dot. egzaminowania diagnostów
2020-04-21

Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów.

KONFERENCJA “STACJE KONTROLI POJAZDÓW – 2021” – NOWY TERMIN
2020-04-16

W związku z epidemią koronawirusa, musieliśmy przełożyć organizowaną przez nas konferencję. Nowy termin to 26 – 28 maja 2021 roku. XVI Konferencja “Stacje Kontroli Pojazdów – 2021” pod hasłem “Nowa dekada – nierozwiązane problemy”, odbędzie się w hotelu “Mercure Kasprowy” w Zakopanem.

Sprawozdanie CEPiK można przesłać drogą elektroniczną
2020-04-03

Szanowni Państwo, w związku ze stanem epidemii Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.   Podmioty zobowiązane powinny pobrać elektroniczny formularz ze strony https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow, uzupełnić dokument danymi (tak jak dotychczas wypełniany był dokument papierowy) zgodnie z dotychczasowymi zasadami i podpisać go: profilem […]

Tarcza antykryzysowa – informacje dla przedsiębiorców
2020-03-20

Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa została przyjęta ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568). Pomoc, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy została […]

Na SKP nie obowiązuje ograniczenie obsługi osób powyżej 65 roku życia
2020-04-01

Szanowni Państwo, wczoraj zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566). Jednym z ograniczeń jest nakaz obsługiwania w obiektach handlowych lub usługowych w godzinach 10.00 – 12.00 wyłącznie osób powyżej 65 […]

Interpelacja w sprawie wysokości opłat za BTP – odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury
2020-03-18

Szanowni Państwo,

wysokość opłat za badania techniczne to temat bardzo ważny dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, a także uprawnionych diagnostów. Po raz ostatni stawki za badania techniczne zostały określone w 2004 roku, czyli prawie 16 lat temu. Przez ten czas znacznie zmieniły się uwarunkowania gospodarcze, w tym koszty prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W tym okresie zmieniały się także rządy. Mamy nową dekadę, a problem wysokości opłat za badania techniczne oraz ich dostosowania do aktualnych realiów gospodarczych, wciąż pozostał nierozwiązany. 

Koronawirus – funkcjonowanie SKP
2020-03-17

Szanowni Państwo, w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), wywołującą chorobę COVID-19, do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów napływają sygnały od przedsiębiorców z pytaniami, czy funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów będzie zawieszone lub ograniczone lub też czy zostaną przekazane wytyczne, jak należy postępować w kontaktach z użytkownikami pojazdów, którzy przyjadą na badanie techniczne. Zwróciliśmy się […]

Brexit – badanie tzw. anglików
2020-01-31

Szanowni Państwo, 1 lutego 2020 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii opuszcza Unię Europejską, czyli następuje tzw. Brexit. Do biura Izby docierały liczne zapytania diagnostów, jak postępować w przypadku pojazdów z kierownicą po prawej stronie przystosowanych do ruchu lewostronnego, czyli tzw. anglików. Czy Brexit ma wpływ na to badanie? Nasza opinia w tej sprawie dostępna jest […]