Aktualności
Zmiany w systemie BTP – rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury
2019-11-26

Szanowni Państwo,
26 listopada 2019 roku, Prezes Zarządu PISKP Pan Leszek Turek oraz Dyrektor Biura PISKP Marcin Barankiewicz spotkali się z Wiceministrem Infrastruktury Panem Rafałem Weberem. 

Tematem spotkania było omówienie koniecznych, jak też oczekiwanych przez środowisko zmian w systemie badań technicznych pojazdów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Projekt zmiany rozporządzenia dot. warunków technicznych
2019-10-31

Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Z projektem rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj.Ze stanowiskiem PISKP dot. projektu rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo. Sprawdź ustawienie świateł.
2019-09-30

Szanowni Państwo, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji kolejny raz wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach. Akcja odbywa się pod hasłem „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Każdy kierowca w trzy  soboty, tj. 26 października, 16 i 23 listopada, będzie mógł bezpłatnie […]

Procedura badań – ZMIANA
2019-09-20

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw z 2019 roku, pod pozycją 1787 zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 13 września 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

SONDA – liczba badań
2019-09-23

Szanowni Państwo, mając na uwadze liczne głosy ze strony członków PISKP zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowanej przez nas sondzie. Dotyczy ona tego jak wygląda sytuacja na Państwa stacjach pod względem liczby badań technicznych w stosunku rok do roku. Czy odnotowany został wzrost, spadek, a może nic się nie zmieniło.  Zachęcamy gorąco do głosowania pod […]

Autodata – Oferta dla SKP
2019-10-08

Szanowni Państwo,

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wynegocjowała korzystną ofertę zakupu grupowego programu Autodata dla stacji zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Program ten jest znany na rynku i może być przydatny na stacji kontroli pojazdów.

Szkolenia Regionalne PISKP 2019
2019-08-28

Szanowni Państwo, już tradycyjnie na przełomie września i października zapraszamy na jesienne spotkania szkoleniowe organizowane przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem: 2019 – wrzesień-październik  

Zmiana ustawy – PORD
2019-08-09

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 6 sierpnia 2019 roku, pod pozycją 1466 opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Wejdzie ona w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 roku. Ustawa dotyczy przede wszystkim kontroli […]

Projekt nowego rozporządzenia dot. wymiany drogomierzy
2019-07-30

Szanowni Państwo Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej