Dalsze działania na rzecz waloryzacji opłat za badania techniczne

Szanowni Państwo,

jeszcze raz dziękujemy, że wzięliście udział w organizowanych przez nas spotkaniach
w terenie, podczas których rozmawialiśmy o działaniach na rzecz waloryzacji opłat za badania.

Dziękujemy także tym przedsiębiorcom, którzy pomogli nam te spotkania zorganizować, udostępniając salę, a często także przygotowując przerwę kawową dla uczestników.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 22 marca, odbyło się posiedzenie Rady Izby, podczas którego omawialiśmy jakie wnioski wypływają ze spotkań z przedsiębiorcami w terenie.

Postulaty zgłaszane podczas spotkań były bardzo różne. Przewijały się tematy dotyczące:

– zorganizowania protestu polegającego na zamykaniu skp,

– przygotowania jednolitego wzoru plakatu dla wszystkich skp,

– przygotowania ulotki informacyjnej o sytuacji w branży celem przekazania kierowcom,

– przygotowania pisma do polityków, które wszystkie skp mogłyby wysłać,

– przygotowania petycji np. do Komisji Petycji w Sejmie,

– przygotowania obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającego do ustawy PORD mechanizm automatycznej waloryzacji opłat za badania,

– przygotowania raportu przez zewnętrzną firmę dot. kondycji branży skp,

– przeprowadzenia jednolitego audytu chętnych przedsiębiorców, żeby wykazać czy działalność polegająca na prowadzeniu skp jest jeszcze opłacalna, albo za chwilę już nie będzie opłacalna,

– przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii medialnej dot. bezpieczeństwa i potrzeby waloryzacji opłat za badania,

– wykorzystania przez skp trybu awaryjnego i ograniczenia przesyłania informacji
o wykonanych badaniach do CEP,

– wprowadzenia instytucji członka wspierającego PISKP lub podobnej konstrukcji,

a także szereg innych.

Z każdego spotkania był sporządzony protokół. Na pewno nic nam nie umknie.

Dodatkowo stacje kontroli pojazdów z Warszawy i okolic  chcą się spotkać i działać. Mowa jest o proteście polegającym na zamknięciu stacji na jeden dzień pod koniec kwietnia np. w środę 26.04.2023. Szczegóły zostaną ustalone na spotkaniu, które odbędzie się 4 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów AUTOCOM-BIS S.C., ul. Wolska 225, 01-258 Warszawa.

Nasze najbliższe działania będą polegały na tym, że przygotujemy jednolity wzór plakatu dla wszystkich skp w Polsce który będzie można pobrać ze strony internetowej i samodzielnie wydrukować. Przygotujemy także ulotkę informacyjną, wzór pisma do wysłania do polityków, a także petycję do Komisji Petycji w Sejmie.

Zaangażujemy się także w pomoc przy organizacji protestu polegającego na zamykaniu skp na jeden dzień pod koniec kwietnia w Warszawie i okolicach.  Docelowo nie wykluczamy protestu ogólnopolskiego w czerwcu, już po konferencji w Zakopanem, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 roku.

Będziemy także prowadzili aktywną kampanię informacyjną na rzecz waloryzacji opłat za badania w mediach

O naszych bieżących działaniach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej, profilu na Facebooku, newslettera oraz innymi kanałami.

Wiele działań o których była mowa podczas spotkań w terenie, będzie wymagała Państwa wsparcia. Można nas wesprzeć na różne sposoby.

Zachęcamy do Członkostwa w Izbie. Im środowisko będzie silniejsze, tym będzie bardziej skuteczne. Szczegóły dotyczące członkostwa znajdują się tutaj: https://piskp.pl/o-nas/jak-zostac-czlonkiem/

Przedsiębiorcy, którzy nie są zrzeszeni w Izbie, mogą wesprzeć NASZE działania przekazując nam darowiznę. W tym celu wystarczy przekazać dowolną kwotę:

  • na nasz numer rachunku bankowego: 40 1050 1025 1000 0022 8014 9754
  • w tytule wpłaty KONIECZNIE trzeba wpisać „DAROWIZNA”

 

Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie. Liczymy na to, że dodatkowe środki wspomogą nasze działania na rzecz całego środowiska. Po naszych spotkaniach w terenie kilka darowizn do nas dotarło, za co serdecznie dziękujemy.

Można nas także wesprzeć wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD I DZIAŁAMY!!