Dyrektywa 45 – Projekt PORD

Szanowni Państwo,

dzisiaj, tj. 21 października na stronie internetowej RCLu został opublikowany projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wdrażający Dyrektywę 2014/45/UE.

Przewidziano 30 dni na konsultacje społeczne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszanie uwag na adres mailowy: projekt@piskp.pl

Z treścią projektu można się zapoznać tutaj.