Dyrektywa 45 – projekt zmiany PORD przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym UC48 wdrażający Dyrektywę 2014/45/UE.

Ustawa zostania skierowana teraz do Sejmu, gdzie będzie się toczył dalszy proces legislacyjny.

Planowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2023 roku.

Poniżej link do informacji ze strony KPRM:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw3