Egzaminowanie diagnostów – zmiana rozporządzenia

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pod pozycją 899 zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz dokumentów z tym związanych.

Z treścią rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020 r.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem jeżeli terminy, o których mowa w §9 ust. 1, §11 ust. 4 i §15 ust. 5, (terminy 6 miesięczne umożliwiające zaliczenie egzaminu) wypadają w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, terminy te ulegają wydłużeniu do upływu 90 dni od dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.