Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji – sprawozdania z opłat ewidencyjnych (tylko elektronicznie)

Szanowni Państwo,

wychodząc na przeciw prośbie Ministerstwa Cyfryzacji, umieszczamy poniżej komunikat w sprawie sprawozdań z opłat ewidencyjnych przesyłanych drogą elektroniczną.

Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej. Jest to WYŁĄCZNA forma przesyłania sprawozdań. Wersje papierowe nie będą przyjmowane.

Na mocy art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.), do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) został dodany art. 80d ust. 3aa, zgodnie z którym sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W przypadku jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z tego rozwiązania przesyłam instrukcję krok po kroku, w jaki sposób przesłać sprawozdanie poprzez ePUAP:

Krok 1. Wejdź w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow

Krok 2. Wejdź w sekcję „Jak wypełnić elektroniczny formularz” i pobierz formularz sprawozdania, który chcesz wypełnić. Formularz zapisz na swoim komputerze, wypełnij go i podpisz.

!!! Uwaga – jeśli sprawozdanie podpisujesz profilem zaufanym możesz to zrobić za pomocą podpisywarki (kliknij „tutaj” w punkcie 1 sekcji „Jak wypełnić elektroniczny formularz”).

Krok 3. Jeśli podpisałeś już swoje sprawozdanie przejdź teraz na ePUAP, możesz to zrobić wpisując w przeglądarkę podany adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw  – wybierz sekcję sprawy ogólne, po kliknięciu w pisma ogólne pojawi się katalog pism – wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego i kliknij „załatw sprawę” –  zostaniesz przekierowany do strony logowania na ePUAP.

Krok 4. Zaloguj się, a następnie wypełnij formularz pisma ogólnego – pamiętaj aby wybierając urząd, do którego kierujesz pismo wpisać Ministerstwo Cyfryzacji. (EDIT: 03.02.2021 KPRM  Cyfryzacja).

  1. W polu rodzaj pisma wybierz „Inne pismo”
  2. W polu inny rodzaj pisma wpisz „Sprawozdanie”
  3. W polu tytuł pisma wpisz „Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej” – rekomendujemy, aby dodać również w tytule jaki podmiot składa sprawozdanie (np. SKP)
  4. Załącz podpisany wcześniej dokument ładując plik z dysku i kliknij „dalej”
  5. Podpisz pismo ogólne – po podpisaniu pisma trafi ono na skrzynkę ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji
  6. Po wysłaniu pisma wraz z załącznikiem na Państwa skrzynkę odbiorczą ePUAP lub na adres mailowy przyjdzie UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.