II KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. Stacje Kontroli Pojazdów – 2006


II KONFERENCJA SZKOLENIOWA
pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2006”

Zakopane 17 – 19 maja 2006 roku
Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem

L.p.

Materiały

plik

1

Zaproszenie

pdf

2

Szczegółowy Program Konferencji

pdf

3

Informacja organizacyjna nr 1

pdf

4

Informacja organizacyjna nr 2

pdf

5

Informacja organizacyjna nr 3

pdf

6

Folder Hotelu Kasprowy

pdf

7

Prezentacja Hotelu Kasprowy

ppt

8

Karta uczestnictwa

pdf

9

Karta uczestnictwa

doc

10

Patronat nad Konferencją Ministerstwa Transportu i Budownictwa

pdf

11

Prezentacja Inspekcji Transportu Drogowego

ppt

12

Kontrola stanu technicznego pojazdów przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz współpraca ze stacjami kontroli pojazdów

ppt

13

Instytut Transportu Samochodowego jako stymulator rozwoju motoryzacji.

ppt

14

Przepisy wykonawcze do Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w zakresie dotyczącym SKP – synteza wprowadzonych i zamierzonych zmian.

ppt

15

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jako modelowy samorząd stacji kontroli pojazdów.

ppt

16

Rozstrzygnięcie konkursu „Diagnosta Roku 2005”

ppt

17

Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów – 2005”

ppt