XIV KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. Stacje Kontroli Pojazdów – 2018

XIV KONFERENCJA SZKOLENIOWA
 
„Stacje Kontroli Pojazdów – 2018”

Bezpieczeństwo ruchu drogowego a SKP

 

 

ABC

                Szanowni Państwo,

                W imieniu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2018”. W tym roku głównym przedmiotem zainteresowania całego środowiska będzie bezpieczeństwo użytkowników pojazdów w Polsce, stąd też hasło przewodnie konferencji brzmi „Bezpieczeństwo ruchu drogowego a SKP”. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r., w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

Program konferencji przewiduje przedstawienie aktualnego stanu prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dostosowującym przepisy prawa polskiego dotyczącego funkcjonowania systemu badań technicznych do wymogów Dyrektywy 2014/45/UE. Przedstawimy najnowsze informacje oraz działania Izby podjęte w tym zakresie. Omówimy także wpływ i konsekwencje dla stacji kontroli pojazdów wynikające z rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Ponadto zaproszeni eksperci omówią bieżące problemy związane z praktycznym funkcjonowaniem SKP. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentują uczestnikom aktualny stan systemu CEP 2.0 po wdrożeniu, wraz z wnioskami i planami na przyszłość, w szczególności w kontekście obsługi niezgodności danych w trybie automatycznym. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji przedstawią temat dotyczący stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w kontekście zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów niesprawnych technicznie, a także wspólnych akcji przeprowadzanych przez Policję i SKP. Z kolei przedstawiciele Głównego Inspektora Transportu Drogowego przedstawią wyniki kontroli pojazdów z wykorzystaniem mobilnej linii diagnostycznej. 

Jak co roku konferencji będą towarzyszyły punkty wystawowe dostawców wyposażenia SKP, na których będzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniach służących do przeprowadzania badań technicznych.

W programie konferencji nie zabraknie również elementów rozrywki, a dodatkowym atutem będzie nadmorski klimat oraz bogata oferta części relaksacyjnej hotelu.    

 

Serdecznie zapraszamy!

Renata Czerniawska dr inż. Leszek Turek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów


document

Informacja
organizacyjna


document

Karta
uczestnictwa


document

Szczegółowy program
konferencji 2018

partnerzy

     MAHA_Logo Logo_Unimetal Benefia Ubezpieczenia RGB

patronat medialny

SERWIS motofocus