XVI KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. Stacje Kontroli Pojazdów – 2022

XVI KONFERENCJA SZKOLENIOWA
 
„Stacje Kontroli Pojazdów – 2022”

Nowa dekada – nierozwiązane problemy

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2022”. Jest ona planowana w dniach 25-27 maja 2022 roku w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Stolica Tatr będzie gościła uczestników konferencji już po raz 10-ty.

System badań technicznych od lat boryka się z nierozwiązanymi problemami w sferze  zarówno prawnej jak i technicznej. W związku z tym hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmi: „Nowa dekada – nierozwiązane problemy”.             

Cały czas trwają prace związane z wdrożeniem Dyrektywy 2014/45/UE. Projektowane przepisy przebudują system badań technicznych pojazdów w Polsce i wprowadzą zmiany, które będą funkcjonowały przez najbliższą dekadę, albo nawet i dłużej. Podczas konferencji przedstawimy najnowsze informacje w tej sprawie.

Nie mniej ważna jest kwestia waloryzacji opłat za badania techniczne, które nie uległy zmianie przez ostatnie 18 lat. Przez ten czas znacznie wzrosły koszty działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Opłata za badanie techniczne jest nieadekwatna do obecnych realiów gospodarczych. Wiele stacji balansuje na progu rentowności. Izba prowadzi aktywne działania w tej sprawie, które także omówimy podczas konferencji.

Nasza konferencja jest jedną z największych i zarazem najbardziej popularnych imprez
o charakterze szkoleniowym kierowanych do przedstawicieli środowiska badań technicznych pojazdów w Polsce. Wydarzenie to jest szczególnie wyczekiwane w związku z dwuletnią przerwą spowodowaną przez COVID-19. Dołożymy starań, aby konferencja w Zakopanem była przestrzenią, gdzie zaproszeni goście oraz wybitni specjaliści podzielą się doświadczeniami i skomentują najistotniejsze problemy, które są bolączką systemu badań technicznych pojazdów w Polsce. Liczymy na to, że wspólnie możemy znaleźć drogę do ich rozwiązania.

Jest już nam wiadomo, że Główny Inspektor Transportu Drogowego, Pan Minister Alvin Gajadhur objął honorowym patronatem naszą konferencję. Zaprosiliśmy także do udziału w konferencji przedstawicieli resortu infrastruktury, cyfryzacji, TDT oraz Policji.

Partnerzy konferencji w części technicznej przedstawią referaty dotyczące nowych rozwiązań dla stacji kontroli pojazdów.

Jak co roku, konferencji będą towarzyszyły stoiska dostawców wyposażenia SKP, prezentujących najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniach służących do przeprowadzania badań technicznych.

W programie konferencji nie zabraknie również elementów rozrywki, a dodatkowym atutem będzie górski klimat oraz bardzo bogata oferta części relaksacyjnej hotelu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Renata Czerniawska Marcin Barankiewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

document

Informacja
organizacyjna

document

Karta
uczestnictwa

document

Szczegółowy program
konferencji 2022

patronat honorowypartnerzy

Unimetal Sosnowski
   

patronat medialny

SERWIS