Konsultacje w Ministerstwie Cyfryzacji

Prezes Zarządu PISKP – Marcin Barankiewicz wziął udział w konsultacjach z przedstawicielami organizacji społecznych w Ministerstwie Cyfryzacji.
 

Zgłosił 5 postulatów na przyszłość w obszarze cyfryzacji SKP:
1. Identyfikacja pojazdu na podstawie danych z CEP przy każdym badaniu.
2. Digitalizacja zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym (zamiast drukowania 20,5 mln papierowych zaświadczeń).
3. Zniesienie konieczności przedstawienia papierowych zaświadczeń w WK, skoro informacje o wykonanych badaniach są w CEPiK.
4. Uproszczenie wydawania certyfikatów SSL i VPN dla SKP.
5. Poprawa jakości badań technicznych poprzez wysłanie zdjęć badanych pojazdów do CEPiK.