Koronawirus – funkcjonowanie SKP

Szanowni Państwo,

w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), wywołującą chorobę COVID-19, do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów napływają sygnały od przedsiębiorców z pytaniami, czy funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów będzie zawieszone lub ograniczone lub też czy zostaną przekazane wytyczne, jak należy postępować w kontaktach z użytkownikami pojazdów, którzy przyjadą na badanie techniczne.

Zwróciliśmy się w tej sprawie z zapytaniem do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że obecnie nie jest planowane zawieszenie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Izbą oraz ITS przygotowało “wykaz dobrych praktyk”, które rekomenduje zastosować na stacjach kontroli pojazdów, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa i zachować ostrożność.

Ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna, w przyszłości może zapaść decyzja o zamknięciu stacji kontroli pojazdów oraz innych punktów które obecnie funkcjonują.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury, które monitoruje sytuację. Będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z treścią pisma PISKP mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Treść odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury dostępna jest tutaj.