Na SKP nie obowiązuje ograniczenie obsługi osób powyżej 65 roku życia

Szanowni Państwo,

wczoraj zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566).

Jednym z ograniczeń jest nakaz obsługiwania w obiektach handlowych lub usługowych w godzinach 10.00 – 12.00 wyłącznie osób powyżej 65 roku życia. Z informacji dostępnych w przestrzeni publicznej można odnieść wrażenie, że nakaz ten dotyczy wszystkich punktów usługowych.

Ponieważ pojawiły się zapytania w tej sprawię, przestawiamy Państwu stosowne wyjaśnienia.

Z treści przepisu (par. 9 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia) wynika, że w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku nakaz ten dotyczy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz placówek handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. STACJE KONTROLI POJAZDÓW nie są wymienione w tym przepisie.

Wobec powyższego na SKP NIE OBOWIĄZUJE nakaz obsługi w godzinach od 10.00 do 12.00 wyłącznie osób powyżej 65 roku życia.

Z treścią rozporządzenia Rady Ministrów mogą się Państwo zapoznać tutaj.