Najnowszy projekt PORD – Pismo do Premiera Morawieckiego

Szanowni Państwo,

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów w imieniu przedsiębiorców prowadzących skp skierowała pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie najnowszego projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym wdrażającego Dyrektywę 2014/45/UE.

Od wielu lat sygnalizujemy w imieniu środowiska, które zapisy projektowanych przepisów wzbudzają niepokój wśród  przedsiębiorców prowadzących skp oraz diagnostów. Niedawno zwracaliśmy się w tej sprawie do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury. Na naszej stronie internetowej dostępne są odpowiedzi na nasze pisma.

Najnowsza wersja projektu, co możecie Państwo sami ocenić czytając go i analizując,  nie rozwiewa wątpliwości naszego środowiska. Projektodawca, mimo licznych wystąpień i rozmów, konsekwentnie unika konsultacji ze środowiskiem badań technicznych pojazdów w Polsce, dla którego nowe przepisy ukształtują ramy prawne funkcjonowania tej działalności co najmniej na najbliższą dekadę, albo i dłużej. Dlatego też uznaliśmy za konieczne aby Pan Premier Mateusz Morawiecki zapoznał się z problemem osobiście. W obecnej sytuacji tylko Pan Premier jest w stanie nam pomóc.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią pisma, które dostępne jest tutaj.