Nowy Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów nr 13/V/2024 z dn. 22 marca 2024 roku, stanowisko Prezesa Zarządu PISKP z dn. 1 kwietnia 2024 roku, objęła Pani Jolanta Źródłowska.

Jako przedsiębiorca z 32 letnim doświadczeniem, prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. W 2004 roku była jednym z członków założycieli Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Od samego początku aktywnie włączyła się w działalność Izby, uczestnicząc w jej pracach, a także biorąc aktywny udział w Walnych Zgromadzeniach PISKP. Pełniła funkcję Członka Komisji Rewizyjnej PISKP, a następnie funkcję Przewodniczącej Rady Izby III, IV i V kadencji.

Życzymy nowej Pani Prezes wielu sukcesów w pracy na rzecz środowiska stacji kontroli pojazdów w Polsce.