Deklaracja Członkowska

 

Deklarację członkowską należy wypełnić i wysłać na adres pocztowy biura:

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

ul. Gdańska 51 lok. A,

01-633 Warszawa

lub przesłać faksem na numer (22) 811 28 78

 

Pobierz deklarację

 document