Oznaczenia rodzajów silnika w rejestrze badań technicznych

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi rodzajów silnika, wyjaśniamy oznaczenia zastosowanych skrótów słownikowych w programach do rejestru badań technicznych:

więcej