Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity

Szanowni Państwo,

12 marca 2021 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 450 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowy.

Test jednolity jest tekstem urzędowym. Nie wprowadza do ustawy zmian merytorycznych, tylko porządkuje jej treść w związku z wprowadzonymi do niej zmianami od ogłoszenia ostatniego tekstu jednolitego.

Treść tekstu jednolitego ustawy – Prawo o ruchu drogowym dostępna jest w zakładce:

Akty prawne w SKP