Procedura badań – ZMIANA

Szanowni Państwo
w Dzienniku Ustaw z 2019 roku, pod pozycją 2466 zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Zmiana rozporządzenia wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.
Z treścią rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj.