Projekt PORD – CEP – trafił do Sejmu

Szanowni Państwo,

Rządowy projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zawierający przepisy dotyczące uruchomienia modułu Centralnej Ewidencji Pojazdów dla SKP trafił do Sejmu. Został zarejestrowany pod numerem druku 1740. Planowane wejście w życie zmian i start CEP 2.0 dla SKP przewidziane jest na 30 października 2017 roku.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów aktywnie uczestniczyła w konsultacjach związanych z opiniowaniem tego projektu. Na nasz wniosek zostały doprecyzowane zapisy dotyczące pobierania opłaty za badanie techniczne przed jego wykonaniem. Opłatę tą będzie można uiszczać nie tylko gotówką, ale także w formie elektronicznej. Będzie także możliwość jej uiszczenia po wykonaniu badania, jeśli będzie to przewidywała umowa pomiędzy przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów, a właścicielem/posiadaczem pojazdu. Dotyczy to rozliczeń np. z flotami etc.

 

Z treścią projektu mogą się Państwo zapoznać  tutaj.