Projekt PORD – działania PISKP

Szanowni Państwo,

w trakcie konferencji szkoleniowej “Stacje Kontroli Pojazdów – 2018” organizowanej przez PISKP szeroko dyskutowano na temat projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który wdraża Dyrektywę 2014/45/UE. W konferencji wziął udział także Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury – Pan Łukasz Smółka. Zapewnił on, że postulaty i uwagi zgłaszane do projektu w imieniu przedsiębiorców i diagnostów przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów są analizowane przez ministerstwo. Zachęcił również do tego, aby zebrać wszystkie głosy i uwagi, które pojawiły się w dyskusji podczas konferencji i przesłać je do Ministerstwa Infrastruktury, tak aby można je rozważyć w toku dalszych prac legislacyjnych nad projektem. Zgodnie z deklaracjami Dyrektora Smółki, 25 maja, ostatniego dnia konferencji, na stronie internetowej RCL opublikowano najnowszą wersję projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która częściowo uwzględnia uwagi zgłaszane wcześniej przez Izbę.

            Zgodnie z sugestią przygotowaliśmy pismo z uwagami do najnowszej wersji projektu, z którego treścią mogą się Państwo zapoznać tutaj.

            19 czerwca 2018 w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Departamentu Transportu Drogowego, w którym osobiście wziął udział także Pan Dyrektor Łukasz Smółka. Omawialiśmy i dyskutowaliśmy na temat zgłoszonych uwag do projektu. Przedstawiliśmy w imieniu środowiska nasze postulaty, przedstawiając argumentację za zasadnością ich rozpatrzenia i uwzględnienia w projekcie. 

            Po spotkaniu, 19 lipca 2018 roku, otrzymaliśmy pismo od Dyrektora Bogdana Oleksiaka z Ministerstwa Infrastruktury, w którym resort ustosunkowuje się do zgłoszonych postulatów omawianych w trakcie spotkania. Z treścią pisma mogą się Państwo zapoznać tutaj.

            Ponieważ odnieśliśmy wrażenie, że chyba byliśmy na dwóch różnych spotkaniach, postanowiliśmy zająć stanowisko w sprawie zagadnień poruszonych w piśmie z MI. Z treścią stanowiska i wyjaśnień PISKP mogą się Państwo zapoznać tutaj.