Projekt PORD przyjęty przez Radę Ministrów

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że wczoraj, tj. 30 października 2018 roku; Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym wdrażający do polskiego prawa Dyrektywę 2014/45/UE.

Uzasadnienie strony rządowej dla wprowadzanych zmian dostępne jest w poniższym linku:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-7.html

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wielokrotnie negatywnie opiniowała przyjęte w projekcie zmiany. Większość zgłaszanych przez nas postulatów nie została uwzględniona. Szczegółowe informację dostępne są na naszej stronie internetowej.

Kuriozalnie brzmią stwierdzenia, że rozwiązania przyjęte w projekcie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz diagnostów. Nie przewiduje się podwyżek opłat za badania technicznie (które nie zmieniły się od 14 lat), jednocześnie zmuszając przedsiębiorców do partycypacji w utrzymaniu organu nadzoru (opłata jakościowa). Z drugiej strony poprzez zmianę wymagań dla wyposażenia kontrolno-pomiarowego konieczna będzie modernizacja sprzętu, na co ustawodawca nie zapewnił jakichkolwiek źródeł finansowania. Przedsiębiorcy poniosą te koszty sami.

Działania rządu zwiększające obciążenia dla przedsiębiorców, przy uwzględnieniu ich obecnej sytuacji rynkowej, doprowadzą do upadku wielu z nich. A są to w większości polscy przedsiębiorcy, z polskim kapitałem, prowadzący wielopokoleniowe firmy rodzinne. Czy właśnie na tym ma polegać polityka rządu zakładająca wspieranie polskich przedsiębiorców, aby doprowadzić ich do upadku?

Lada chwila projekt trafi do Sejmu. Przed nami dużo pracy. Nie składamy broni. Będziemy podejmować wszelkie działania w obronie interesów przedsiębiorców prowadzących SKP w Polsce.