Projekt PORD – wesprzyj działania PISKP!

Szanowni Państwo,

11 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Sejmie odbyło się posiedzenie stałej Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działającej w ramach Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Na posiedzeniu była omawiana sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w obliczu projektowanych zmian legislacyjnych związanych z projektem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wdrażającym Dyrektywę 2014/45/UE.

Najnowszą wersję projektu przedstawiał Wiceminister Infrastruktury Pan Marek Chodkiewicz wraz ze współpracownikami.

Od pierwszych konsultacji społecznych w październiku 2016 roku projekt był wielokrotnie zmieniany. Obecnie procedowana jest już jego ósma wersja.

Zdaniem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zmiany są tak daleko idące, że projekt w obecnym kształcie powinien być poddany konsultacjom społecznym jeszcze raz, tak aby środowisko badań technicznych mogło się wypowiedzieć merytorycznie do jego treści.

Taki wniosek, wraz z innymi uwagami do projektu, zawarliśmy w piśmie skierowanym do członków stałej Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, z którego treścią mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Link z zapisem video przebiegu posiedzenia Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorców z 11 kwietnia 2018 roku dostępny jest poniżej:

https://videosejm.pl/podkomisje/gor01s/post/podkomisja-gor01s-z-dnia-11-kwietnia-2018-roku

Jeśli popierasz działania PISKP zmierzające m.in. do poddania projektu ponownym konsultacjom społecznym, proszę oddaj swój głos. Jest on dla nas niezmiernie WAŻNY!

 

    Zgadzam się na użycie danych personalnych zawartych w petycji wyłącznie dla potrzeb w/w akcji PISKP