Projekt PORD zdjęty z porządku obrad w Sejmie

Szanowni Państwo,

dzisiaj, tj. 14 grudnia 2018 roku na posiedzeniu plenarnym odbyło się trzecie czytanie projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nr druku 2985. Głosowano nad poprawkami do projektu zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania. Posłowie opozycji, m.in. z Klubu Kukiz’15 Nowoczesnej oraz Platformy Obywatelskiej zgłaszali wątpliwości do całej treści ustawy m.in. dotyczące negatywnej opinii Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, czy też roli nowo planowanego organu nadzoru.

Przed głosowaniem nad całością projektu, mając na uwadze liczne kontrowersje, które ten projekt wzbudza, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Poseł Jarosław Kaczyński zgłosił wniosek formalny o zdjęcie projektu z porządku obrad Sejmu.

Będziemy Państwa na bieżąco informować co się dalej stanie z projektem.