Projekt ustawy badaniowej cały czas w Sejmie

Szanowni Państwo, 

w związku z napływającymi do Izby zapytaniami informujemy, że projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym nr druku 2540, czyli tzw. projekt ustawy badaniowej cały czas jest w Sejmie.

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, które odbyło się 20 października, zdecydowano o przekazaniu projektu do Podkomisji celem ponownego rozpatrzenia. Zaplanowane na 14 listopada posiedzenia Podkomisji i Komisji Infrastruktury zostały odwołane. Póki co nie wyznaczono nowych terminów posiedzeń.

W naszej ocenie, biorąc pod uwagę kolejność prac legislacyjnych, w tym także procedowanie ustawy przez Senat, jest mało prawdopodobne żeby projekt ustawy badaniowej wszedł w życie 9 stycznia 2023 jak pierwotnie planowano.

Będziemy Państwa na bieżąco informować co dalej dzieje się z projektem.