Projekt zmiany PORD – NAJNOWSZA WERSJA

Szanowni Państwo,

dzisiaj, tj. 12 marca 2018 roku, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano najnowszą wersję projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym pod kątem implementacji Dyrektywy 2014/45/UE wraz z projektami aktów wykonawczych i tabelami uwag zgłaszanymi w trakcie konsultacji.

Opublikowany materiał jest bardzo obszerny, ponad 600 stron tekstu i poddajemy go obecnie analizie. Państwa również zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Jest on dostępny i można go pobrać pod poniższym adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290511/katalog/12382597#12382597