Projekt zmiany ustawy PORD UC 48 – Dyrektywa 45 – Stanowisko PISKP

Szanowni Państwo,

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów w ramach konsultacji społecznych przygotowała opinię do projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym nr UC 48, wdrażającym Dyrektywę 2014/45/UE.

Z naszym stanowiskiem, które wystosowaliśmy w imieniu przedsiębiorców i diagnostów możecie się Państwo zapoznać tutaj.