Projekt zmiany warunków technicznych – stanowisko PISKP

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

więcej