Przedsiębiorcy apelują o urealnienie cen za badania techniczne pojazdów

Przedsiębiorcy zrzeszeniu w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby w dniu 26 maja 2023 roku podjęli uchwałę nr 13/2023 w sprawie wystosowania apelu o podjęcie natychmiastowych działań na rzecz urealnienia cena za badania techniczne pojazdów.

Ze zdumieniem słuchamy słów płynących ze strony rządowej, które wskazują, że badania techniczne pojazdów w Polsce są obowiązkowe, zatem przedsiębiorcy mają zagwarantowanych odbiorców na swoje usługi. Ale czy to oznacza, że skoro są odbiorcy, to przedsiębiorcy mają się cieszyć i wykonywać badania techniczne nawet poniżej kosztów?!?

Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów to w większości mikro i mali przedsiębiorcy, prawie
w 100% z polskim kapitałem. Codziennie w swojej pracy eliminują z ruchu niesprawne pojazdy, dbając
o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Żeby to robić skutecznie przychody z tytułu opłat za badania powinny pokrywać koszty. 

Jeśli opłaty za badania techniczne nie zostaną urealnione, ta branża upadnie. Nie będzie innego wyjścia.

Tym samym zagrożone będzie bezpieczeństwo nas wszystkich!