Rozmowa w Ministerstwie Infrastruktury w sprawach SKP

Przewodnicząca Rady Izby – Jolanta Źródłowska, Wiceprzewodniczący Rady Izby – Paweł Chmura oraz Prezes Zarządu PISKP – Marcin Barankiewicz spotkali się dziś z Wiceministrem Infrastruktury – Panem Pawłem Gancarzem.
Tematem rozmów była sytuacja branży SKP, planowane zmiany w przepisach, a także pilna potrzeba waloryzacji opłat za badania.
Mamy nadzieję na pozytywne rozwiązania dla naszego środowiska.