Spotkania szkoleniowe 2017 – dziękujemy za tak liczną obecność

20 października zakończył się czterotygodniowy cykl spotkań szkoleniowych organizowanych corocznie przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Do wzięcia udziału w prowadzonych w całej Polsce szkoleniach zgłosiło się blisko 1700 osób. W spotkaniach uczestniczyło ponad sześciuset reprezentantów SKP zrzeszonych w Izbie, ponad osiemset osób ze stacji, które nie należą do PISKP oraz prawie trzystu przedstawicieli starostw.

Plan każdego ze spotkań obejmował omówienie ustawy, rozporządzeń wykonawczych oraz aktualnego statusu wdrożenia CEP 2.0. Tematy te cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Nie mniej ważne było omówienie projektowanych zmian w procedurze przeprowadzania badań technicznych pojazdów pod kątem CEP 2.0. Część każdego ze szkoleń poświęcono najważniejszym zmianom warunków technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian konstrukcyjnych. Przedstawiciele stacji okręgowych byli zainteresowani kwestiami dotyczącymi ADR-u 2017 – 2019. Blok techniczny obejmował również omówienie najczęstszych błędów popełnianych podczas przeprowadzania badań technicznych, ujawnianych w trakcie kontroli SKP. Oprócz bieżącej problematyki prawnej i technicznej dotyczącej badań technicznych pojazdów omawiano także aktualny status projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym w kontekście Dyrektywy 2014/45/UE i przedstawiano stanowisko Izby w tej kwestii.

W czterech wybranych szkoleniach w Środzie Wielkopolskiej, Morach k. Warszawy, Jerzmanowicach k. Krakowa oraz Piotrkowie Trybunalskim wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, których referat dotyczący CEP 2.0 cieszył się dużym zainteresowaniem. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia, wraz z materiałami szkoleniowymi, otrzymał broszurę informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, skierowaną do stacji kontroli pojazdów, w której zostały wyjaśnione najważniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem CEP 2.0.

Podczas każdego ze spotkań swoje prezentacje miały firmy BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o., BKF Sp. z o.o. i UNIMETAL Sp. z o.o., które były partnerami tegorocznego cyklu szkoleń regionalnych. Przedstawiciele spółki Benefia prezentowali aplikację umożliwiającą sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC w SKP. Reprezentanci firmy BKF przedstawiali ofertę myjni, kładąc szczególny nacisk na urządzenia myjące bezdotykowo. Prelegenci z firmy UNIMETAL prezentowali zalety wyposażenia dla stacji kontroli pojazdów tego polskiego producenta.

Podsumowaniem każdego ze spotkań było przedyskutowanie z uczestnikami najbardziej palących kwestii dotyczących aktualnego stanu systemu badań technicznych pojazdów, w tym także odpowiedzi na praktyczne pytania diagnostów.

Niezmiernie cieszy nas rosnąca z roku na rok popularność ogólnopolskich spotkań szkoleniowych organizowanych przez PISKP. Dziękujemy uczestnikom za tak liczną obecność i zachęcamy do korzystania z pozostałych usług Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Krobia:

Kościerzyna:

Łobez:

Świebodzin:

Środa Wielkopolska:

Legnica:

Opole:

Bytom:

Olsztyn:

Choroszcz:

Bogucin:

Mory:

Kielce:

Świlcza k.Rzeszowa:

Jerzmanowice:

Piotrków Trybunalski: