Sprawozdanie CEPiK można przesłać drogą elektroniczną

Szanowni Państwo,
w związku ze stanem epidemii Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.  

Podmioty zobowiązane powinny pobrać elektroniczny formularz ze strony https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow, uzupełnić dokument danymi (tak jak dotychczas wypełniany był dokument papierowy) zgodnie z dotychczasowymi zasadami i podpisać go:

 1. profilem zaufanym albo
 2. podpisem kwalifikowanym albo
 3. podpisem osobistym kwalifikowanym

 

Podpisane sprawozdanie należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji (adres: /MAiC/SkrytkaESP) jako załącznik do „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” udostępnionego na elektronicznej Platformie Usług Publicznych.

 

Elektroniczne formularze są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2019 r. poz. 2546.)

Podmioty, które mogą skorzystać z usługi to podmioty obowiązane do składania sprawozdań, o których mowa w art. 80d ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2020 poz. 110)  z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych:

 1. Stacje kontroli pojazdów,
 2. Starostowie,
 3. Zakłady ubezpieczeń,
 4. Marszałkowie Województw,
 5. Wojewodowie.

 

 

 

Poniższa instrukcja przedstawia, jak należy przesłać sprawozdanie.

Krok 1. Wejdź na poniższy link:

https://www.gov.pl/web/gov/sprawozdanie-w-sprawie-oplaty-ewidencyjnej-stanowiacej-przychod-funduszu-centralna-ewidencja-pojazdow-i-kierowcow

Krok 2. Wejdź w sekcję „Jak wypełnić elektroniczny formularz” i pobierz formularz sprawozdania, który chcesz wypełnić. Formularz zapisz na swoim komputerze, wypełnij go i podpisz.

!!! Uwaga – jeśli sprawozdanie podpisujesz profilem zaufanym możesz to zrobić za pomocą podpisywarki (kliknij „tutaj” w punkcie 1 sekcji „Jak wypełnić elektroniczny formularz”).

Krok 3. Jeśli podpisałeś już swoje sprawozdanie przejdź teraz na ePUAP, możesz to zrobić wpisując w przeglądarkę podany adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw  – wybierz sekcję sprawy ogólne, po kliknięciu w pisma ogólne pojawi się katalog pism – wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego i kliknij „załatw sprawę” –  zostaniesz przekierowany do strony logowania na ePUAP.

Krok 4. Zaloguj się, a następnie wypełnij formularz pisma ogólnego – pamiętaj aby wybierając urząd, do którego kierujesz pismo wpisać Ministerstwo Cyfryzacji.

 1. W polu rodzaj pisma wybierz „Inne pismo”
 2. W polu inny rodzaj pisma wpisz „Sprawozdanie”
 3. W polu tytuł pisma wpisz „Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej” – rekomendujemy, aby dodać również w tytule jaki podmiot składa sprawozdanie (np. SKP)
 4. Załącz podpisany wcześniej dokument ładując plik z dysku i kliknij „dalej”
 5. Podpisz pismo ogólne – po podpisaniu pisma trafi ono na skrzynkę ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji
 6. Po wysłaniu pisma wraz z załącznikiem na Państwa skrzynkę odbiorczą ePUAP lub na adres mailowy przyjdzie UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.