Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo. Kolejna edycja wspólnej akcji SKP z Policją

Szanowni Państwo,

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji po raz drugi wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach.


     Akcja nosi taką samą nazwę jak w zeszłym roku: „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Założenie jest takie, żeby w cztery kolejne soboty, tj. 25 listopada, 2, 9 i 16 grudnia, kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę użytkowników na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności mając na uwadze obecne warunki drogowe, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Niewątpliwie jakość oświetlenia pojazdów bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
     Akcja ma być szeroko rozpropagowana w mediach. W drugiej połowie listopada planowana jest w Warszawie konferencja prasowa inaugurująca akcję. W ramach promowania akcji będą publikowane dane adresowe stacji kontroli pojazdów, gdzie będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie i stan świateł.
     Dlatego też zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy wyrażacie zgodę na wzięcie udziału w akcji i umożliwicie na swoich stajach kontroli pojazdów bezpłatne sprawdzenie stanu i ustawienia świateł w soboty: 25 listopada, 2, 9 i 16 grudnia 2017 roku.
Jeśli tak, z uwagi na krótki okres pozostały do rozpoczęcia akcji, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w akcji do dnia 22 listopada 2017 roku włączenie na adres mailowy: biuro@piskp.pl, faksem (22 811 28 78) lub pocztą na adres Izby.

Zgłoszenie Akcja Sprawdź Światła 2017 – doc
Zgłoszenie Akcja Sprawdź Światła 2017 – pdf