2018 – wrzesień-październik

Regionalne Spotkania Szkoleniowe
wrzesień-październik 2018

L.p. Materiały plik
1.

Program szkolenia

pdf
2.

Karta uczestnictwa

pdf    docx
3.

Harmonogram spotkań szkoleniowych

pdf

 

REJESTRACJA ON-LINE

 

Partnerzy: