2021 – wrzesień-październik

Regionalne Spotkania Szkoleniowe
wrzesień-październik 2021

L.p. Materiały plik
1.

Program szkolenia

pdf
2.

Karta uczestnictwa

pdf  

 

docx

3.

Harmonogram spotkań szkoleniowych

pdf

 

REJESTRACJA ON-LINE

Partnerzy: