Szkolenia wiosenne PISKP – Prezentacje

Szanowni Państwo,
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów już tradycyjnie organizuje wiosenne spotkania szkoleniowe tylko dla członków Izby. Szkolenia będą jednodniowe i zostaną przeprowadzone w terminie od 19 lutego do 8 marca 2019 roku w każdym z oddziałów regionalnych PISKP, a także dla stacji kontroli pojazdów z województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego. 

W trakcie szkolenia poruszymy tematy związane z przeglądem dokumentów do badań technicznych pojazdów, badaniami podatkowymi VAT, PIT, CIT, sposobem sprawdzenia ważności certyfikatów SSL i VPN do CEP 2.0 na wybranych przykładach, wirtualnym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, aktualnym stanem projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak również bieżącą problematykę techniczną i prawną związaną z wykonywaniem badań technicznych. Szczegółowy program szkolenia załączamy poniżej.

Serdecznie  zapraszamy.

więcej